سمان رزینی دوال کیور Bifix-SE

موجود نیست

توضیحات

سمان رزینی دوال کیور Bifix-SE

سمان رزینی دوال کیور Bifix-SE


سمان دائمی Bridge,Crown,Inlay,Onlay ساخته شده از : Ceramic,Zirconia,Composite,Alumina

و سمان دائمی پست های Metal,Ceramic و یا Fiber0reinforced


ویژگی ها: 

باند قوی و مطمئن بین دندان و مواد ترمیمی

بدون نیاز به اچ و باند

بدون بو

ست نهایی کوتاه

برداشت آسان اضافات سمان

حلالیت بسیار پایین

زیست سازگاری بالا