سمان رزینی دوال کیور Bifix-SE

موجود نیست

توضیحات

سمان رزینی دوال کیور Bifix-SE
سمان دائمی Bridge,Crown,Inlay,Onlay ساخته شده از: Ceramic,Zirconia,Composite,Alumina
و سمان دائمی پست های Metal,Ceramic و یا Fiber0reinforced

باند قوی و مطمئن بین دندان و مواد ترمیمی
بدون نیاز به اچ و باند
بدون بو
ست نهایی کوتاه
برداشت آسان اضافات سمان
حلالیت بسیار پایین
زیست سازگاری بالا