کامپوزیت نانوهایبرید luna

قیمت :

قیمت : ۱۳۹,۰۰۰ تومان

توضیحات

کامپوزیت نانوهایبرید luna
سرنگ افزودن به لیست سفارشات
شرکت SDI
کشور استرالیا
فیلر 77/5
شرینکیج پایین
سیستم رنگبندی دنتین - انامل
ابعاد ذرات نانوهایبرید
رادیوپسیتی رادیواپک
شیدهای موجود A1-A2-A3-OA2-OA3
وزن سرنگ 4 گرم
کامپوزیت لایت کیور نانوهایبرید
ترمیم دندانهای کلاس I تا V
بازسازیدندانهای خلفی و قدامی
ونیر دندانهای قدامی
اینله و آنله دندان
کوربیلدآپ

خواص نوری طبیعی
شرینکیج پایین
سطح فیلر بالا
استحکام فشاری بالا
هندلینگ بدون چسبندگی