فایل k دستی MAILLEFER

موجود نیست

توضیحات

فایل k دستی MAILLEFER
شرکت Dentsply maillefer
کشور امریکا
سایز فایل 8 تا 45
طول 25
نوع دستی
تعداد فایل در جعبه 6
فایل k دستی MAILLEFER