محلول غوطه وری سارفوسپت ا لیتری

قیمت :

قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ تومان

توضیحات

سارفوسپت ویژه ابزار پاکسازی و ضدعفونی همزمان ابزارهای پزشکی و دندانپزشکی
وزن 1 لیتر
سارفوسپت ویژه ابزار 
پاکسازی و ضدعفونی همزمان ابزارهای پزشکی و دندانپزشکی
فاقد اثر خورندگی و تخریبی بر ابزارهای حساس
فاقد آلدئید و فنل
بدون بو و بخارات آزار دهنده
مقرون به صرفه
با قدرت اثر بخشی بالا
موثر بر تمامی فرم های باکتری (باکتری های گرم مثبت،گرم منفی،مایکوباکتریوم ها) قارچها ، ویروس های پوشش دار (HCV، HBV ، HIV )
زمان اثر بخشی در غلظت 2% به مدت 15 دقیقه