کامپوزیت دنفیل Denfil

موجود نیست

توضیحات

کامپوزیت دنفیل Denfil
شرکت ِDenfil
کشور کره جنوبی
فیلر 80
سیستم رنگبندی یونیورسال
ابعاد ذرات مایکروهایبرید
رادیوپسیتی رادیواپک
شیدهای موجود A1-A2-A3
وزن سرنگ 4 گرم
رزین نوری ترمیمی میکروهیبرید
رادیو اپک
جهت ترمیم دندانهای خلفی و قدامی