سرسوزن دندانپزشکی Denject

قیمت :

قیمت ویژه : ۷۲,۲۵۰ تومان

قیمت عادی : ۸۵,۰۰۰ تومان

توضیحات

سرسوزن دندانپزشکی Denject
بسته افزودن به لیست سفارشات
گیج 27
طول های موجود S و L
تعداد 100