سرسوزن دندانپزشکی Denject

موجود نیست

توضیحات

سرسوزن دندانپزشکی Denject
گیج 27
طول های موجود S و L
تعداد 100
پوشش سیلیکونی سطح سوزن به منظور انعطاف پذیری و تزریقی

نوک فوق العاده تیز و دارای سه برش مختلف جهت تزریق دقیق و بدون درد

بدون درد