خمیر پروفیلاکسی Master-Dent

موجود نیست

توضیحات

خمیر پروفیلاکسی Prophylaxis Paste
شرکت MASTER-DENT
کشور آمریکا
خمیر جرمگیری Single Dose در هفت طعم مختلف 
حاوی 200 عدد خمیر 2 گرمی (400گرم)+انگشت دانه