کامپوزیت شید Bleach نانوهایبرید luna

قیمت :

قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

کامپوزیت شید Bleach نانوهایبرید luna
سرنگ افزودن به لیست سفارشات
شرکت SDI
کشور استرالیا
فیلر 77/5
شرینکیج پایین
سیستم رنگبندی دنتین و انامل
ابعاد ذرات نانو
رادیوپسیتی رادیواپک
شیدهای موجود Bleach
وزن سرنگ 4 گرم

کامپوزیت شید Bleach نانوهایبرید luna


کاربردها:

ترمیم دندانهای کلاس I تا V

بازسازیدندانهای خلفی و قدامی


ونیر دندانهای قدامی

اینله و آنله دندان

کوربیلدآپ

خواص نوری طبیعی
شرینکیج پایین

سطح فیلر بالا

استحکام فشاری بالا

هندلینگ بدون چسبندگی