دیسک پرداخت خورشیدی DENTSPLY

موجود نیست

توضیحات

دیسک پرداخت خورشیدی DENTSPLY
شرکت DENTSPLY
کشور آلمان
دیسک سلیکونی پرداخت کامپوزیت خورشیدی

در 2 مرحله (2 رنگ)
قرمز: medium
سفید: fine