ست میکروموتور سوپا

موجود نیست

توضیحات

ست میکروموتور سوپا
شرکت سوپا
کشور ایران

ست سرم (شستشوی) میکروموتور


این محصول به منظور شستشو و خنک کنندگی موضع جراحی با انتقال سرم یا محلول شستشو از محفظه به هندپیس جراحی از طریق عبور از انواع موتور های جراحی ایمپلنت  کاربرد دارد.