گلاس ترمیمی لایت کیور riva SDI

قیمت :

قیمت : ۳۴۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

گلاس ترمیمی لایت کیور riva SDI
بسته افزودن به لیست سفارشات
شرکت SDI
کشور استرالیا

گلاس ترمیمی لایت کیور riva SDI


کاربردها: 

ترمیمی های کلاس III ، V

ترمیم سطحی پوسیدگی ریشه و فرسایش سرویکال

ترمیم ضایعات کوچک