گوتا پرکا Tribest

موجود نیست

توضیحات

گوتا پرکا Tribest
شرکت Tribest
کشور چین
تقارب 2%
تعداد در بسته 120 عدد

گوتا پرکا Tribest


استفاده از گوتا جهت پرکن کانال دندان پس از تخلیه عصب.


مشخصات : 

تقارب 2%

تعداد در بسته 120 عدد