گیج اندومتر نوین

قیمت :

قیمت ویژه : ۱۵,۰۴۰ تومان

قیمت عادی : ۱۶,۰۰۰ تومان

توضیحات

گیج اندومتر نوین
شرکت نوین طب
کشور ایران
اندومتر انگشتری نوین