سیلر رزینی tgadseal

موجود نیست

توضیحات

سیلر رزینی tgadseal
شرکت tg
کشور انگلستان

سیلر رزینی  tgadsealغیر قابل حل در مایعات

رادیو اپک 

بدون shrinkage