پانسمان موقت نوری فلو Quicks Flow

قیمت :

قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

پانسمان موقت نوری فلو Quicks Flow
شرکت Dentkist
کشور کره جنوبی

پانسمان موقت نوری فلو Quicks FlowQuick Flow ماده ترمیمی نوری موقت جریان پذیر می باشد. برای ترمیم موقت حفرات ریز کاربرد دارد . 


مزایا:

سهولت کاربرد

کیپ بودن برای ممانعت از نشت در لبه ها

سهولت برداشت


ویژگی ها : 

غلظت مناسب همراه با قوام کافی

صرفه جویی در وقت و هزینه 

سهولت در تخلیه

ماده ترمیمی موقت 

سیل عالی لبه های ترمیم


کاربردها:

ترمیم موقت حفرات تراش داده شده از یک تا شش روز

ترمیم موقت / سیل نمودن حفرات

سودمند در مورد اینله / آنله


مراحل بالینی: 

تراش حفره

شستشو و خشک کردن

قراردادن ماده 

کنترل اکلوژن و حذف اضافات

کیورینگ ( 10 تا 15 ثانیه)

برداشت اضافات

بیرون آوردن ترمیم موقت