پانسمان موقت نوری Quicks

قیمت :

قیمت : ۳۲۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

پانسمان موقت نوری Quicks
شرکت Dentkist
کشور کره جنوبی

پانسمان موقت نوری Quicks ویژگی ها:

صرفه جویی در وقت و هزینه 

سهولت تخلیه 

بدون چسبندگی

برداشت راحت به صورت یک تکه

ماده ترمیم نوری موقت 

در دو رنگ زرد و آبی متمایز از رنگ دندان 


موارد کاربرد: 

ترمیم موقت حفرات تراش داده شده از یک تا هفت روز

سودمند در موارد اینله / آنله 


مراحل بالینی: 

تراش حفره

شستشو و خشک کردن 

قرار دادن ماده 

چک اکلوژن و حذف اضافات 

کیورینگ ( 10 تا 15 ثانیه)

برداشت اضافات 

بیرون آوردن ماده ترمیمی