اسید اچ جامبو EX ETCH

قیمت :

قیمت ویژه : ۱۴۰,۲۵۰ تومان

قیمت عادی : ۱۶۵,۰۰۰ تومان

توضیحات

اسید اچ جامبو EX ETCH
شرکت EX
کشور ایران

اسید اچ جامبو  EX ETCHاسید اچ جامبو برای زبرسازی سطح دندان با انواع مواد ترمیمی از جمله کامپوزیت‌های دندانی کاربرد دارد.


ویژگی ها: 

 سایه رنگ متمایز و مطلوب برای کاربرد دقیق‌تر

- عدم برجایگذاری رسوبات سیلیسی

- بدون ایجاد حساسیت دندانی

- ایستایی و رئولوژی مناسب

- شستشو پذیری مناسب

- تزریق پذیری راحت

- عمق اچینگ: ۲ میکرومتر 

- حجم : ۵۰ میلی‌لیتر