اسید اچ EX ETCH

قیمت :

قیمت ویژه : ۴۲,۵۰۰ تومان

قیمت عادی : ۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

اسید اچ EX ETCH
شرکت ٍEX
کشور ایران

اسید اچ  EX ETCHویژگی ها: 

 سایه رنگ متمایز و مطلوب برای کاربرد دقیق‌تر

- عدم برجایگذاری رسوبات سیلیسی

- بدون ایجاد حساسیت دندانی

- ایستایی و رئولوژی مناسب

- شستشو پذیری مناسب

- تزریق پذیری راحت

- عمق اچینگ: ۲ میکرومتر