سیلر پالپ دنت

قیمت :

قیمت : ۸۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

سیلر پالپ دنت
شرکت PulpDent
کشور آمریکا

سیلر پالپ دنت ویژگی ها:

  • پودر شامل زینک اکساید، زینک استئارات، کلسیم فسفات، باریم سولفات
  • مایع شامل اوژنول و بلسان کانادایی
  • پرکردن دائم به وسیله سرنگ فشاری
  • پرکننده خمیری
  • ستینگ جانبی
  • قابلیت جداسازی با وسایل مکانیکی و دستی در صورت نیاز
  • سازگار با بافت دندانی
  • قابلیت جذب دوباره در صورت پرکردگی بیش از اندازه