کامپوزیت زیبایی IPS BLXL dentine

قیمت :

قیمت : ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

کامپوزیت زیبایی IPS BLXL dentine
شرکت ivoclar vivadent
کشور لیختن اشتاین

کامپوزیت زیبایی IPS BLXL dentineویژگی ها: 

کامپوزیتی با ویژگی های سرامیک

کامپوزیتهای IPS Empress با دارا بودن خواص مطلوب فیزیکی، تنها کامپوزیتی است که قابلیت ایجاد زیبایی مشابه با ترمیم های سرامیکی را دارا می باشد.

این کامپوزیت از دیدگاه مواد دندانی، یک ماده با ساختار نانو هیبرید محسوب می شود که ترکیبات پایه ای و فیلرهای موجود در آن مشابه با سرامیک های
 IPS Empress می باشد.

کامپوزیت های Dentin با دارا بودن اپسیتی بالا و کرومای بیشتر در مقایسه با کامپوزیتت های Enamel امکان ایجاد رنگ پایه و ساختاری را فراهم می نمایند.

کامپوزیت های Enamel با ایجاد ترنسلوسنسی مناسب و مشابه با مینای دندان، جلوه طبیعی بهدندان خصوصا در ترمیم های Layerting می بخشند.

جهت افزایشمیزان ترنسلوسنسی می توان از گروه های Trans20، Trans30 و نهایتا Opalescence استفاده نمود


مزایا:

-کاربرد آسان

- جلوه طبیعی و زیبایی چشمگیر

- پولیش پذیری عالی

- استحکام بالا

- در دو فرم سرنگی و کپسولی