تدوین دستورالعمل کشوری مبارزه با اپیدمی کرونا در دندانپزشکی

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی از تدوین دستورالعمل کشوری مبارزه با اپیدمی کرونا ویروس برای توانمندسازی کادرهای بهداشتی، درمانی و آموزشی دانشکده‌های دندانپزشکی خبر داد.

ادامه مطلب

بحران در بازار دندانپزشکی

بحران در بازار دندانپزشکی/وزارت بهداشت بیشتر از تحریم اذیت می کند   نمایندگان صنف تجهیزات و مواد دندانی و شرکت های تولیدکننده و واردکننده، با اشاره به معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی، بحرانی شدن بازار دندانپزشکی را متوجه سیاست های نادرست وزارت بهداشت می دانند. به گزارش خبرنگار مهر، نشست رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی با نمایندگان اتحادیه صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد دندانپزشکی و برخی مدیران شرکت های تولید کننده و وارد کننده تجهیزات و مواد دندانپزشکی، با هدف بررسی بازار دندانپزشکی ...

ادامه مطلب