تعمیرات تخصصی تجهیزات دندانپزشکی


انجام کلیه تعمیرات تخصصی تجهیزات دندانپزشکی 
انواع یونیت های ایرانی و خارجی
انواع اینسترومنت
کمپرسور